Nhằm đánh giá chức năng, nhiệm vụ của tập thể và trách nhiệm Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Sáng 13 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở nhiệm kỳ 2020 -2023

Đại biểu tham dự Đại hội:

– Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở – Bí thư Đảng bộ cơ quan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đồng chí Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố

– Đồng chí Hồ Phú Bạc – Ủy viên Thường ủy Sở, Trưởng phòng GD Thường xuyên

– Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Cùng với sự có mặt của các đồng chí là đại diện các Chi bộ các phòng trực thuộc và Chị bộ Phòng GDCN&ĐH


Đoàn Chủ tịch Đại hội

 


Đoàn Thư ký Đại hội

 

 

Đại biểu tham dự đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi báo cáo tình hình Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020 

 

Đồng chí Hồ Ngọc Hậu trình bày dự thảo

Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

và phương hướng, nhiệm vụ của chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023

 

Đồng chí Đặng Thị Thùy Linh trình bày bản kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đảng viên tham dự biểu quyết các nội dung tại đại hội

 

Thành viên Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu

 

 

 

Đại hội tiến hành bầu cử

 

Thành viên Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu bầu

 

 

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội

 

 

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệmLiên kết bài viết gốc