Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ trao Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Đặng An Long giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhệm kỳ 2015 – 2020.

* Hình ảnh tại Lễ trao Quyết định:

 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở

trao Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Đặng An LongLiên kết bài viết gốc