Văn bản hướng dẫn tuyển sinh và lớp 10 trung học phổ thông (công lập và ngoài công lập), tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, hướng dẫn thi Tốt nghiệp Tiếng Pháp, tốt nghiệp Tiếng Hoa. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc