BẢN TIN

Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm

giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5).

Đại biểu đến dự hội thảo gồm đại diện lãnh đạo sở, đại diện phòng giáo dục thường xuyên thuộc sở và đại diện cán bộ quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên các huyện đến từ 8 tỉnh thành: Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có thêm đại biểu là đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 6, Quận 7, Quận 12 và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp Thành phố.

Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục thường xuyên chủ trì buổi hội thảo phát biểu và định hướng một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện để các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý.

Trên cơ sở thực tiễn, các đại biểu đã có nhiều góp ý về việc đặt tên, phân cấp quản lý nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức liên kết đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện./.Hình ảnh đính kèm bản tin Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện:

Hình 1: Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên

 phát biểu và định hướng nội dung thảo luận

Hình 2: Ông Đồng Văn Bình, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên

báo cáo nội dung dự thảo

Hình 3: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên

góp ý nội dung dự thảo

Hình 4: Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội góp ý nội dung dự thảo

Hình 5: Các đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo

Hình 6: Các đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo

Hình 7: Các đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo

Hình 8: Các đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo

Hình 9: Các đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo

Hình 10: Các đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo

 Liên kết bài viết gốc