Thành phần tham dự

    Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Ông Lê Hồng Sơn -Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

+ Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

Về phía Quận – Huyện:

+ Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Mầm non;

+ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;

Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc;

+ Hiệu trưởng trường Mầm non công lập và ngoài công lập;

+ Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

+ Chủ nhóm, lớp độc lập tư thục.

Một số hình ảnh của buổi họp:

Ông Lê Hồng Sơn -Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non báo cáo kết quả thực hiện và triển khai công tác trọng tâm

Các đơn vị tham gia thảo luận đóng góp ý kiến Liên kết bài viết gốc