Thư mời các Thầy (Cô), các Ông (Bà) được tuyên dương danh hiệu "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm học 2019 – 2020 đự Hội nghị tuyên dương danh hiệu "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm học 2019 – 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc