SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Giáo dục thường xuyên, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Giáo dục thường xuyên, ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020.

Tham dự Hội đồng thi gồm có:

– Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020.

– Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020.

–  Ông, bà Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là thành viên Hội đồng thi.

– Ông, bà lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên có học viên dự thi.

Tại lễ khai mạc, sau nghi thức chào cờ, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020 phát biểu ghi nhận tinh thần vượt khó của Giáo dục thường xuyên Thành phố trong năm học 2019 – 2020, duy trì phong trào thi đua dạy tốt học tốt; năm học này có 557 thí sinh tham gia (đông hơn năm học 2018 – 2019 có 455 thí sinh tham gia); kỳ thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố; sau đó tuyên bố khai mạc Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020.

Tiếp theo là toàn thể thí sinh của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố hăng hái bước vào dự thi các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch Sử, Địa Lý và môn Tiếng Anh. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định ./.

Hình ảnh đính kèm:

Hình1. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020 phát biểu và tuyên bố khai mạc Kỳ thi.

Hình 2. Các thành viên Hội đồng thi đạo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2019 – 2020 dự lễ khai mạc.

Hình 3. Toàn cảnh khai mạc Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020.

Hình 4. Thí sinh tham dự lễ khai mạc Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020.

Hình 5. Các Thầy, Cô trong Ban giám đốc các trung tâm theo cổ vũ học viên tham dự Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020.


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc