Thành phần tham dự:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

        Về phía Quận – Huyện

+ Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Mầm non;

+ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc;

+ Hiệu trưởng trường Mầm non công lập và ngoài công lập;

+ Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

Sau đây là hình ảnh buổi hội nghị

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện

chuyên đề:”Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngoan Quận 1 báo cáo tham luận

Hiệu trưởng trường mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh báo cáo tham luận

Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Thơ 7 Quận 3 báo cáo tham luận

 Các đơn vị tham gia phát biểu ý kiếnLiên kết bài viết gốc