Căn cứ kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai và hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”. Ngày 30/6/2020 tại hội trường, trường mầm non Măng Non I-Quận 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”, nhằm báo cáo, rút kinh nhiệm các hoạt động đã thực hiện và đề ra phương hướng để tiếp tục thực hiện chuyên đề.

Thành phần tham dự:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

        Về phía Quận – Huyện

+ Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Mầm non;

+ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc;

+ Hiệu trưởng trường Mầm non công lập và ngoài công lập;

+ Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

Sau đây là hình ảnh buổi hội nghị

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện

chuyên đề:”Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngoan Quận 1 báo cáo tham luận

Hiệu trưởng trường mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh báo cáo tham luận

Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Thơ 7 Quận 3 báo cáo tham luận

 Các đơn vị tham gia phát biểu ý kiến


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc