Hội nghị Sơ kết Học kỳ 1 Cấp học Mầm non Năm học 2020-2021 và Chia tay Cán bộ quản lý nghỉ hưu theo chế độ.

25/3/2021 9:0

Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết Học kỳ 1 nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I, triển khai Phương hướng nhiệm vụ Học kỳ II kết hợp chia tay Cán bộ quản lý nghỉ theo chế độ để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của nhà giáo trongLiên kết bài viết gốc