Nhẳm giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại các đơn vị nắm rõ được những thay đổi của Điểu lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn quy định. Sáng ngày 22/7/2020, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Điều lệ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Để công tác tập huấn đạt được hiệu quả cao nhất, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn tại các đơn vị quán triệt đầy đủ những thay đổi và những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đã mời đồng chí Nguyễn Thị Vân Hồng – Chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thảnh phố Hồ Chí Minh triển khai, tập huấn nội dung này. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cấp phát đến các đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc bộ tài liệu tập huấn gồm: “Điều lệ Công đoàn Việt Nam”; “Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam” và “Bộ Luật Lao động năm 2019 những điểm mới quan trọng cán bộ công đoàn cần biết” do Nhà xuất bản Lao động phát hành.

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn đã được nghe báo cáo viên trình bày những điểm mới, những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII như: Đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam; Quyền của đoàn viên; Nhiệm vụ của đoàn viên; Quy định thêm về thẻ đoàn viên; Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; Đại hội công đoàn các cấp; Ban thường vụ công đoàn các cấp; Nghiệp đoàn cơ sở; Nhiệm vụ, quyền hạn công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương; Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và UBKT công đoàn các cấp.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời cám ơn đến bà Nguyễn Thị Vân Hồng – Chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thảnh phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn ngành giáo dục, góp phần giúp đội ngũ cán bộ công đoàn vận dụng và thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng – Chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thảnh phố Hồ Chí Minh triển khai, tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII

 

Bà Nguyễn Thị Gái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cảm ơn bà Nguyễn Thị Vân Hồng – Chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thảnh phố Hồ Chí Minh

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

 

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

 

 

Ông Lưu Thiên Đức – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chương trình tập huấn 

 

 

Các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn – UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

 


Tác giả: Phan Trần Đăng Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc