Công văn về việc vận động Nhà giáo, Người lao động trong Ngành theo dõi chương trình Truyền hình Công nhân- Công đoàn trên kênh Youtube Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc