Thư mời đại diện các tập thể, các cá nhân được Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn NH 2019-2020 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc