SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Tổng kết năm học 2019 -2020,

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Giáo dục thường xuyên

 

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 Giáo dục thường xuyên.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

– Các ông, bà là Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

– Lãnh đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 Giáo dục thường xuyên.

Tại Hội nghị, Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và chúc mừng những thành quả của Giáo dục thường xuyên Thành phố đã đạt được trong năm học 2019 – 2020, đặc biệt là duy trì và nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần xây dựng xã hội học tập toàn Thành phố, cũng là đóng góp chung cho tăng trưởng của Giáo dục thường xuyên cả nước trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong năm học tới cần nghiên cứu, phối hợp các thiết chế văn hóa giáo dục thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của Giáo dục thường xuyên về học tập suốt đời trong kinh tế tri thức, nâng cao dạy học ngoại ngữ, kỹ năng sống; đổi mới hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, nâng cao chất lượng “Ngày đọc sách”; quan tâm công tác liên kết với các trường đại học nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận chương trình đại học; đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý địa phương.

Tiếp theo, ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt Hội nghị tiếp thu chỉ dạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 Giáo dục thường xuyên Thành phố. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận và chúc mừng những thành quả của Giáo dục thường xuyên Thành phố đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 và lưu ý các đơn vị ngoài công tác chuyên môn cần quan tâm nghiên cứu khoa học, công tác thiện nguyện; phối hợp tốt hơn nữa với Hội khuyến học Thành phố trong xây dựng xã hội học tập, kiểm tra đánh giá trung tâm học tập cộng đồng; quan tâm nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ của các trung tâm; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong giáo dục thông minh, dạy học từ xa trong hoàn cảnh vẫn còn dịch Covid-19.

Cũng tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chuyên đề chuyên môn trong năm học 2019 – 2020 ./.

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hình 2: Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại Hội nghị

Hình 3: Báo cáo tổng kết của ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 4: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo đọc quyết định khen các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chuyên đề trong năm học 2018 – 2019

Hình 5: Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và  Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chuyên đề trong năm học 2018 – 2019

Hình 6: Các đại biểu tham dự Hội nghị


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc