Kính gửi:

 

– Ủy ban nhân dân quận, huyện;

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

– Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Công văn số 3168/GDĐT-TrH ngày 29/9/2020 về thực hiện báo cáo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2020-2021 (nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

Đối với báo cáo:

1. Quận/huyện gửi báo cáo (tập tin như Phụ lục đính kèm) về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ mail: phonggdtrh.sotphochiminh@moet.edu.vn (hoặc caominhquy@hcm.edu.vn).

2. Đối với số liệu trong báo cáo, quận/huyện nhập thêm vào biểu mẫu TẠI ĐÂY.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc