Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

– Hiệu trưởng trường THPT;

– Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

– Giám đốc Trung tâm GDTX;

– Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX.

Công văn số 3272/GDĐT-TrH ngày 07/10/2020 về Quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông từ năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc