Kính gửi:   

                        – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                        – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện.

Công văn 3449 về họp tổn gkết và triển khai nhiệm vụ phồ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021 (nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc