Về tham gia "hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai", ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" năm 2020, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố và tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2020-2021 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc