Thông báo số 02 – Hoạt động Tháng nhớ ơn Thầy Cô chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) chủ đề: "Nét đẹp phấn trắng" (Kết quả bốc thăm). – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc