Thành phần tham dự

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

 • Ông Lê Hồng Sơn – Thành Ủy viên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 • Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 • Bà Nguyễn Từ Dũ – Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non
 • Cùng các Chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

   Về phía các quận, huyện:

 • Ông Nguyễn Phúc Duy Tùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2
 • Ông Ngô Xuân Đông – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7;
 • Ông Võ Cao Long – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận;
 • Lãnh đạo – Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Giáo dục Mầm non của 24 quận, huyện
 • Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố
 • Đại diện Hiệu trưởng các trường mầm non 24 quận, huyện;
 • Đại diện Ban giám hiệu trường mầm non trực thuộc;
 • Chủ nhóm, lớp độc lập tư thục.

  Cán bộ quản lý nghỉ hưu:

 • Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh – Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận;

Một số hình ảnh buổi Hội thảo:

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng Phòng Giáo dục Mầm báo cáo nội dung Hội thảo


 


 


 

Bà Kiều Mỹ Chi- Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 báo cáo tham luận

Cô Trương Thị Thúy Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Cát Lái, Quận 2 báo cáo tham luận

Cô Nguyễn Thụy Anh Thư – Hiệu trưởng trường Mầm non Úc Châu, Quận 2 báo cáo tham luận

Cô Nguyễn Hoàng Hải Yến – Chủ nhóm trẻ Việt Anh báo cáo tham luận

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non báo cáo và triển khai nội dung giao ban

Ông Lê Hồng Sơn,-Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

Bà Triệu Tuyết Mai – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức phát biểu ý kiến 

Ông Dương Trí Dũng – Trưởng phòng kế hoạch tài chính giải đáp ý kiến.


 

 Clip chia tay Cô Nguyễn thị Kiều Oanh – Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

Cô Nguyễn thị Kiều Oanh phát biểu


 

 


 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc