BẢN TIN

Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

 khối ngoại ngữ, tin học

Trong năm học 2019 – 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng và tác động đến nhiều ngành nghề với những diễn biến hết sức phức tạp. Vượt qua những khó khăn, được sự chỉ đạo từ Lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành học giáo dục thường xuyên thành phố đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét, các trung tâm ngoại ngữ, tin học đã dần đi vào ổn định, hầu hết đã chấp hành tốt sự chỉ đạo và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của một bộ phận rất lớn học sinh, sinh viên và người lao động.

Theo kế hoạch số 3370/KH-GDĐ-GDTX ngày 13 tháng 10 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 khối ngoại ngữ, tin học.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 khối ngoại ngữ, tin học.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Ông Võ Phi Rạng Đông, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

– Các ông, bà là Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

– Lãnh đạo các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn Thành phố.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 khối ngoại ngữ, tin học.

Tại Hội nghị, Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và chúc mừng những thành quả của ngành học Giáo dục thường xuyên Thành phố nói chung, các trung tâm ngoại ngữ, tin học nói riêng đã đạt được trong năm học 2019 – 2020.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ông Hồ Phú Bạc – Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt Hội nghị tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và sẽ bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 ngoại ngữ, tin học. Đồng thời ghi nhận và chúc mừng những thành quả của các trung tâm ngoại ngữ, tin học đã đạt được trong năm học 2019 – 2020.

Cũng tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các đơn vị đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động giáo dục cũng như công tác phòng chống đại dịch Covid-19. 

Hình 1. Ông Lê Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo.

Hình 2. Ông Hồ Phú Bạc – Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt Hội nghị tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

       Hình 3. Hình Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn thảo luận.

      Hình 4. Ông Hồ Phú Bạc – Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Tặng Hoa Đội Văn Nghệ.

Hình 5. Quang cảnh Hội nghị.

         Hình 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các đơn vị.

Hình 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các đơn vị đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động giáo dục cũng như công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

     Hình 8.Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các đơn vị.

      Hình 9.Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các đơn vị.

Hình 10. Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Hình 11. Văn nghệ chào mừng Đại hội.


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc