Cập nhật: 9:57, 13/11/2020 Lượt đọc: 237

Kính gửi :
– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;
– Trung tâm GDNN-GDTX các Quận, Huyện.
Công văn số 3769/GDĐT-Trh, ngày 11/11/2020 về Kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)

Liên kết bài viết gốc