Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu tài liệu tuyên truyền “Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020)” – nguồn từ Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố.

Nhấn vào đây để tải tài liệuLiên kết bài viết gốc