Cập nhật: 11:48, 23/11/2020 Lượt đọc: 629

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị tiến hành phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao – Văn hóa Thể thao trên địa bàn xây dựng chương trình phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường giai đoạn 2020-2025

Liên kết bài viết gốc