Thành phần tham dự

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non; 

– Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Về phía các quận, huyện:

– Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non;

– Hiệu trưởng trường Mầm non công lập;

– Hiệu trưởng trường Mầm non ngoài công lập;

– Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

– Hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp chuyên môn:

Đại biểu tham dự 

Đại biểu tham dự 

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số công tác trọng tâm;

Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non thông qua một số nội dung tóm tắt của Nghị định 105/2020/NĐ-CP;

Bà Bùi Thị Băng Tuyết – Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non bồi dưỡng một số nội dung về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ;

  Vận động giữa giờ;

  

Bà Lương Thị Hồng Điệp lưu ý một số nội dung nhắc nhở trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ;

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc