Về việc tạm hoãn thời điểm tổ chức họp mặt, tri ân CB-GV-NV có tham gia Chương trình Tương trợ Ngành và đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc