Sáng ngày 12 tháng 11 năm học 2020, Trường mầm non Họa Mi 1, Quận 5 long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3

Liên kết bài viết gốc