Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020
và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Giáo dục Mầm non

15/9/2020 0:0

Năm học 2019 – 2020 có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm học mà Giáo dục mầm non được các cấp lãnh đạo, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư về nhân sự, về cơ sở vật chất với nhiều ngôi trường mới được xây dựng; cải tạo đưa vào hoạt động, một số đề án đượcLiên kết bài viết gốc