Công văn liên tịch số 7265/KHPH-VHTT-GDĐT của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 01/12/2020 về Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc