Thành phần tham dự

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Báo cáo viên:

 – Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Hiệu trưởng Trường Mầm non 8, Quận 3;

* Về phía các quận, huyện:

– Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non;

– Hiệu trưởng, hiệu phó Trường Mầm non; Chủ nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo có trẻ khuyết tật học hòa nhập; 

– Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

– Ban giám hiệu, Giáo viên Trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp chuyên môn:

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc