Kính gửi:

– Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

– Hiệu trưởng Trường THPT.

Công văn số 4215/GDĐT-TrH ngày 16/12/2020 về tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc