Thư mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc