Về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc