Tài liệu "Tóm tắt nội dung 51 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về 4 chương trình phát triển thành phố 2020 – 2025/2030" – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc