Cập nhật: 15:25, 30/12/2020 Lượt đọc: 423

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị về kết quả và chứng nhận kết quả Trường học Xanh năm học 2020-2021
Lưu ý:
– Các đơn vị vui lòng cung cấp chính xác thông tin tài khoản của đơn vị để Ban Tổ chức thực hiện chuyển khoản tiền khen thưởng của Hội thi “Trường học Xanh” năm 2020;
– Thông tin tài khoản gửi về địa chỉ email ptnquynh1206@gmail.com trước ngày 05/01/2021; Bà Phan Thị Như Quỳnh – Chuyên viên Phòng Thông tin Truyền thông môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường; số điện thoại: 0918659056

Liên kết bài viết gốc