Kính gửi:

 

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

– Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

– Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế GSS.

Công văn số 338/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2021 về hỗ trợ dạy trực tuyến trên trang mozaweb.vn

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc