Bản tin Bảo vệ môi trường của trường THPT Hưng Đạo


Phát động chiến dịch Trồng cây xanh của Đoàn trường THPT Hưng Đạo

.  .  

Một số sản phẩm tái chế của các bạn học sinh trường chúng mình