Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức;

– Hiệu trưởng trường THPT.

Công văn số 661/SGDĐT-GDTrH ngày 11/3/2021 về điều động giám thị tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp thành phố năm học 2020 – 2021.

Nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm.


Tác giả: admin

Liên kết bài viết gốc