Hội nghị tập huấn kỹ năng hướng nghiệp và giới thiệu các công cụ, mô hình thực hiện công tác hướng nghiệp cho học sinh, năm học 2020 – 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc