Hướng dẫn Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 – 22/7/2021)
và 44 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (06/4/1977 – 06/4/2021)
– VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc