Cập nhật: 14:32, 17/3/2021 Lượt đọc: 204

Đính kèm kế hoạch số 3960/TTKSBT-KDD ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố về đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh tham gia “Đề án chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Liên kết bài viết gốc