(Tin khẩn) : Mời tham dự buổi họp giao ban công tác triển khai các hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

6/10/2021 15:28

– Thời gian: 09:30 thứ sáu, ngày 08/10/2021
– Thành phần tham dự:
+ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức
và các quận, huyện;
+ Cụm trưởng 8 Cụm chuyên môn THPT.
– Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến trên hệ thống lms.hcm.edu.vn.Liên kết bài viết gốc