Công văn về việc tham gia theo dõi chương trình “Đồng hành cùng bầu cử” và tham gia Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc