Cập nhật: 0:44, 30/3/2021 Lượt đọc: 1374

Đề nghị các đơn vị kiểm tra kết quả nhập đánh giá chuẩn GV, CBQL năm học 2019 – 2020 đã hoàn thành 100% nếu chưa đề nghị các đơn vị nhập hoàn thành đánh giá chuẩn của tất cả giáo viên, CBQL đến hết ngày 31/03/2021. Trân trọng./.

Liên kết bài viết gốc