Cập nhật: 11:59, 15/4/2021 Lượt đọc: 311

Căn cứ Công văn số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị phối hợp triển khai, hưởng ứng Cuộc thi

Đẩy mạnh công tác truyền thông, đăng tải đường link về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác, chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: anhm@moj.gov.vn) để theo dõi, đăng tải trên website: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn


Tác giả: Thúy Uyên; Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc