Thông báo về việc nhận Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022, loại hình công lập (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Hiệu trưởng các trường THPT công lập) – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc