Cập nhật: 11:11, 29/4/2021 Lượt đọc: 148

Ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025 (Đính kèm CV số 1070/SGDĐT-CTTT và Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025


Tác giả: Thúy Uyên

Liên kết bài viết gốc