Cập nhật: 13:42, 4/5/2021 Lượt đọc: 1855

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng: từ 08 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2021 (chỉ được thay đổi nguyện vọng).

Liên kết bài viết gốc