Công văn số 1332/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 5 năm 2021 về tạm hoãn thi Nghề phổ thông khóa tháng 5 năm học 2020 – 2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc