Thông báo về việc tạm ngưng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 08/05/2021 đến khi có thông báo mới – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Liên kết bài viết gốc